University of Peradeniya Logo

University of Peradeniya

Peradeniya,, Kandy

+94 81 2 388301 | webmaster@pdn.ac.lk | https://www.pdn.ac.lk

University of Peradeniya Overview

Yesman.lk - Cover Image - University of Peradeniya

Advertistment

University of Peradeniya Location

University of Peradeniya Location

Google map
Main
Peradeniya,
,Kandy
Tel : +94 81 2 388301 /
Email : webmaster@pdn.ac.lk

University of Peradeniya Courses & Degrees

All